Alibaba.com

Verified Supplier | Hangzhou Zhongxin We...

Hangzhou Zhongxin Weiye Technology Co., Ltd.

China (Mainland) | Manufacturer | Contact Details
Experience:
Established 2006
20 years OEM
Performance:
Response Rate
Company Feedback
8 Transactions for US $70,000+ in 12 months
Verified Supplier - Hangzhou Zhongxin Weiye Technology Co., Ltd.
China (Mainland) | Manufacturer | Contact Details
Experience:
Established 2006
20 years OEM
Performance:
Response Rate
Company Feedback
8 Transactions for US $70,000+ in 12 months

Communicate with Supplier

Mr. Matt Zhu
What can I do for you?
Minisite Survey